Kurs

Kurs A - Olje/Akryl

Kurset gir en grundig innføring i maleriets problemstillinger og er både for nybegynnere og viderekomne. Du velger selv den teknikk du vil arbeide i , f.eks. olje eller akryl. Det blir gjennomgang av elementær farge- og komposisjonslære, og deltakerne får en grundig, personlig veiledning. Vi arbeider med stilleben, portrett og egne komposisjoner og fordyper oss i de ulike maleriske problemstillinger som oppstår underveis. Elevene får tett oppfølging av lærer og det blir billeddiskusjoner, billedanalyse og felleskorrektur av elevenes arbeider og råd om videre utvikling ved kursets avslutning. På slutten av hver dag har vi gjennomgang av hva dere har lært.  Dette kurs går over 10 ggr. á 4 timer/gang, sammenlagt 40 timer.

Tidspunkt: Mandager 09.09 - 11.11

Tid: 10.00 - 14.00, 10 ggr á 4 timer per gang

Lærer: Marianne Blankenberg

Kursavgift: 4000;-


Kurs B - Olje/Akryl

Kurset gir en grundig innføring i maleriets problemstillinger og er både for nybegynnere og viderekomne. Her utvikler du din kreativitet, din kunstforståelse og kunstfaglige evner som gir deg mulighet til å fokusere på din egen kunstneriske prosess. Du velger selv den teknikk du vil arbeide i, olje eller akryl. Det blir gjennomgang av elementær farge- og komposisjonslære, perspektiv, valør og materiallære. Eleven får en grundig, personlig veiledning ut i fra sitt ståsted og erfaring. Vi arbeider med stilleben, portrett, landskap og egne komposisjoner og fordyper oss i de ulike maleriske problemstillinger som oppstår underveis. Elevene får tett oppfølging av lærer og det blir billeddiskusjoner, billedanalyse, kunstnerpresentasjoner og korrektur av elevenes arbeider. På slutten av hver dag har vi gjennomgang av hva dere har lært. Det gis råd og vink om videre utvikling ved kursets avslutning. Dette kurs går over 10 ggr. á 4 timer/gang, sammenlagt 40 timer.

Tidspunkt: Tirsdager 10.09 - 12.11

Tid: 10.00 - 14.00, 10 ggr. á 4 timer per gang

 Lærer: Frithjof Hoel

 Kursavgift: 4000;-


Kurs C - Olje/Akryl-Kveldskurs 

Kurset gir en grundig innføring i maleriets problemstillinger, er både for nybegynnere og viderekomne og passer for alle aldersrupper. Du velger selv den teknikk du vil arbeide i , f.eks. olje eller akryl. Det blir gjennomgang av elementær farge- og komposisjonslære, og deltakerne får en grundig, personlig veiledning. Vi arbeider med stilleben, portrett og egne komposisjoner og fordyper oss i de ulike maleriske problemstillinger som oppstår underveis. Elevene får tett oppfølging av lærer og det blir billeddiskusjoner, billedanalyse og felleskorrektur av elevenes arbeider og råd om videre utvikling ved kursets avslutning. På slutten av hver kveld har vi gjennomgang av hva dere har lært.
Dette kurs går over 10 ggr. á 3 timer/gang, sammenlagt 30 timer.

Tidspunkt:   Mandager 09.09 - 11.11

Tid:              18.00 - 21.00, 10 ggr. á 3 timer per gang

Lærer:          Marianne Blankenberg

Kursavgift:  3800;-


Kurs D - Olje/Akryl-Kveldskurs 

Kurset gir en grundig innføring i maleriets problemstillinger, er både for nybegynnere og viderekomne og passer for alle aldersgrupper Du velger selv den teknikk du vil arbeide i , f.eks. olje eller akryl. Det blir gjennomgang av elementær farge- og komposisjonslære, perspektiv, valør og materiallære. Eleven får en grundig, personlig veiledning ut i fra sitt ståsted og erfaring. Her utvikler du din kreativitet, din kunstforståelse og kunstfaglige evner som gir deg mulighet til å fokusere på din egen kunstneriske prosess. Vi arbeider med stilleben, portrett og egne komposisjoner og fordyper oss i de ulike maleriske problemstillinger som oppstår underveis. Elevene får tett oppfølging av lærer og det blir billeddiskusjoner, billedanalyse, kunstnerpresentasjoner og korrektur av elevenes arbeider. På slutten av hver kveld har vi gjennomgang av hva dere har lært. Det gis råd og vink om videre utvikling ved kursets avslutning.
Dette kurs går over 10 ggr. á 3 timer/gang, sammenlagt 30 timer.

Tidspunkt:  Tirsdager 10.09 - 12.11

Tid:              18.00 - 21.00, 10 ggr. á 3 timer per gang

Lærer:          Frithjof Hoel

Kursavgift:  3800;-